BASIN AÇIKLAMALARI

TÜM BASIN AÇIKLAMALARI
Başkan Tugay ŞAHİN

HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT!

İnsanlar devletten korktuğu zaman, zorbalık.. devlet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır. // Thomas Paine...

BAŞKAN
Av. TURGAY ŞAHİN

devamı

BASINA VE KAMUOYUNA

         

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Avukatlık Kanunu’na ilişkin yapılması planlanan değişiklikler ile ilgili gündem kamuoyunca malumdur.

 

Afyonkarahisar Barosu olarak; 10 Mayıs 2020 tarihinde açıkça çoklu baroya karşı olduğumuza dair ilk açıklamamızı yapmış bulunuyoruz. Akabinde de 19 Mayıs 2020 ve 01 Haziran 2020 tarihlerinde Ankara da yapılan baro başkanları toplantılarında tüm barolarca imzalanan bildiriler ile yine teklifin geri çekilmesine ilişkin mutabakat, Baromuzca paylaşılmıştır. Bunun yanında teklifin geri çekilmesi noktasında Adalet Bakanı,  Kamu Başdenetçisi  ve  Siyasi Parti Grup Başkanvekilleri ile Afyonkarahisar Barosu’nu temsilen Baro Başkanı Av. Turgay ŞAHİN müzakerelere katılmıştır. 17 Haziran 2020’de yine tüm basın ve kamuoyu ile yapılması planlanan değişikliklerle ilgili görüşlerimiz paylaşılmış ve tüm baro başkanları ile eş zamanlı basın açıklaması yapılmıştır.

 

Afyonkarahisar Barosu çoklu baro ile ilgili yasa değişikliğine karşıdır. Üstelik bu projenin ilk kez gündeme getirildiği 2018 tarihinden bu yana aynı kararlıkla karşıdır ve bu hususta pek çok açıklamamız, radyo ve televizyon programlarımız, konferans ve seminerlerimiz olmuş ve tarafımızca çoklu baro sisteminin getireceği sakıncaları anlatan çok sayıda yazı ve makale kaleme alınmıştır.

 

Teklifin geri çekilmemesi üzerine, doğrudan yürüyüş yapılması kararı alan baro başkanlarımız olmuştur. Kararlar içinde farklı eylem planları da sunulmuş ancak yürüyüş konusunda müzakerelerin tamamlanmamış olması nedeniyle genel bir mutabakat sağlanamamıştır. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde yürüyüş gibi farklı eylem planlarına başvurulması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Afyonkarahisar Barosu olarak müzakerelerimiz tamamlanmamış, randevu için başvurduğumuz mercilerden olumlu yanıt gelmiş ve görüşme takvimi oluşturulmuştur. Bu safhada, bizi kabul eden muhatapların bilgilendirilmesi ve ikna edilmesine öncelik verilmiştir.

 

Nitekim 22 Haziran Pazartesi Günü Sayın Meclis Başkanımızdan randevu alınmış, aynı gün için bazı siyasi partilerimizden görüşme talebinde bulunulmuş, ertesi gün yani 23 Haziran Salı Günü ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanları ve Meclis Adalet Komisyonu Üyeleri ile görüşme planlaması yapılmıştır.

 

Ancak birlik ve beraberlik görüntüsünün bozulmaması için diğer baro başkanlarımızla Anıtkabir’de buluşmak üzere anlaşılmış, Anıtkabir ziyareti akabinde yürüyüş gerçekleştirilerek ve açıklama ile programın sonlandırılması planlanmıştır.

 

Afyonkarahisar Barosu adına Baro Başkanı Av. Turgay ŞAHİN Anıtkabir programına katılmış ve baro başkanları ile buluşma beklenirken yürüme kararı alan baro başkanlarının Ankara’ya girişlerine izin verilmediği bilgisi üzerine, derhal Anıtkabir’de bulunan baro başkanlarımız ile Ankara’nın giriş noktasına intikal etmiştir. Ankara’nın girişinde baro başkanlarına yönelik tutum ve davranışlar, barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşüne katı bir müdahale olup, kabul edilebilir değildir. Gaziantep Baro Başkanı Sayın Av. Bektaş ŞARKLI başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza yönelik müdahale ile ilgili ivedilikle soruşturma başlatılarak sorumlular tespit edilmelidir.  Savunma yargının kurucu unsuru, hak arama hürriyetinin temel güvencesidir.  Barolar ve baro başkanlarının eylem ve yapılması planlanan değişiklikler ile ilgili farklı görüş ve düşünceleri olabilir. Demokratik hukuk devletinde olması gereken de budur.

 

Afyonkarahisar Barosu savunmaya yönelik yapılacak her türlü girişimde, savunmanın haklarını korumaya kararlıdır.

 

Fakat tüm bu eylem ve gelişmelerin “çoklu baro” projesine karşı çıkmak için olduğu hatırdan çıkarılmamalı ve bu husus gündemimizdeki yerini korumalıdır.

 

Yargı bağımsızlığının en önemli garantörü güçlü ve tarafsız savunmadır. Savunma mesleğinin gücünü bölerek azaltacak, avukatı etkisizleştirecek ve vatandaşı savunma hakkından mahrum edecek bu projenin sakıncaları tarafımızca anlatılmıştır.

 

Çoklu baro projesine gerekçe olarak gösterilen şikayetleri çözmekten uzak, tam tersine bu şikayetleri derinleştirecek olan çoklu baro tartışmalarının bir an önce sonlandırılmasını ve bir an önce avukatlık mesleği ve baroları tahkim edecek, sıkıntıları giderecek kapsamlı bir yasa hazırlığı için barolarla bir araya gelinmesini diliyor, dün olduğu gibi bugün de hukukun, adaletin, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkesinin yanında olduğumuzu kamuoyuna ve basınımıza saygı ile bildiriyoruz.

 

                                                                                                         

                                                                                                          Av.Turgay ŞAHİN

                                                                                                Afyonkarahisar Baro Başkanı