BASIN AÇIKLAMALARI

TÜM BASIN AÇIKLAMALARI
Başkan Tugay ŞAHİN

HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT!

İnsanlar devletten korkutuğu zaman, zorbalık.. devlet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır. // Thomas Paine...

BAŞKAN
Av. TURGAY ŞAHİN

devamı

BASIN AÇIKLAMASI

29/05/2019 tarihinde İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesinde gerçekleşen ve medyada yoğun olarak da gündeme gelen; kadın meslektaşımıza yönelik “etek boyu” tartışmasının ve bununla ilgili tutulan tutanağın Afyonkarahisar Barosu Avukat Hakları Merkezi’nce değerlendirilmesi sonucunda; Avukatlık Mevzuatında avukatların kılık kıyafeti ile ilgili temizlik ve mesleğe yaraşır bir kılık ibareleri haricinde hiçbir düzenleme ve ayrıca bu hususlar ilgili başka bir mevzuata atıf da bulunmamaktadır.

 

Hakim, Savcı ve Avukatlar, mesleklerini icra ederken, toplumsal yansımalara, mesleklerinin onur ve saygınlığına yaraşır biçimde davranmakla mükelleftir. Bu meslek grubunun; çalışma alanı kamu düzeni olup,  Anayasa ve diğer özel yasalar uyarınca özen ve süratle uyuşmazlıkların çözümü ve kamu düzeninin sağlanması yönünde görevlerini ifa etmeleri gerekmektedir. Bu süreci uzatacak, baltalayacak herhangi bir tutum ve yaklaşım, her şeyden önce kamu düzeninin aksamasına neden olmaktadır. Somut olayda yargılamanın esasına etki edecek bir mesele olmamasına rağmen, ilgili mahkeme hakimince gösterilen tutum, hem adli yargı çalışanlarına duyulan güven ve saygıyı zedelemiş hem de yargılama esasının dışına çıkılması suretiyle kamu düzenine de zarar vermiştir.

 

İlgili hakimin  bağlı olduğu idari kurumlarca ilgili tedbirlerin ivedi olarak alınmış olması sevindirici ve kamu vicdanını rahatlatıcı bir gelişmedir. Bunun gibi küçük görünen fakat uzun vadede yargısal deformasyon ve itibar kayıplarına yol açacak her türlü olayın bizatihi karşısında olacağımızı ve çözülene dek takibini yapacağımızı, meslektaşımız şahsında tüm avukatlara yönelen bu hukuk dışı yaklaşımı kabul etmediğimizi mesleki kamuoyumuzun bilgisine sunarız.